Monteringsanvisning1. Fest veggbrakettene ca.2 cm over vannbrettet ca.10 cm inn fra hver side (Fig.1).


2. Hekt kassetten i veggbrakettene som vist (Fig.2). Juster sideveis.

3. Armene festes på veggen ca.10 cm inn fra sidene. De kan også festes på vindusrammen. Avstanden fra undersiden av veggfestet til senter i nedre festehull i armbraketten er: For 70cm arm: 66 cm For 90cm arm: 86 cm


4. Markisearmene festes til frontprofilen (Fig.4). Det er viktig at vinkelen mellom armen og frontskinnen er 90°. Trekk markisen opp og ned noen ganger og påse at duken ruller rett.

5. Bor ett 8 mm hull ca. 30 cm rett under snortrinsen på dukrullen.

6. Fest snorgjennomføringen over hullet og før snoren gjennom som vist (Fig.3). Fest snorlåsen.