Monteringsanvisning

1. Skru opp festebrakettene. Løft markisen opp og skyv den på plass i brakettene. Sett i låseskruen.2. Justering av utfallsvinkel: Sveiv markisen helt ut til duken blir slakk. Løsne de to muttrene på armfestet ca. 3 omdreininger. Armfestet skal nå være løst. Juster deretter umbrakosskruen til armene står i ønsket vinkel. Trekk til muttrene igjen og markisen er ferdig montert.