Monteringsanvisning

1. Fest veggbrakettene ca.2 cm over vannbrettet ca.10 cm inn fra hver side (Fig.1).
2. Hekt kassetten i veggbrakettene som vist (Fig.2). Juster sideveis.
3. Armene festes på veggen ca.10 cm inn fra sidene. De kan også festes på vindusrammen. Skru den nederste festeskruen for armene nesten helt inn. Hvis armene er 90 cm, skal skruen stå 81 cm under braketten (Fig. 3).4. Markisearmene festes til frontprofilen (Fig.4). Det er viktig at vinkelen mellom armen og frontskinnen er 90°. Trekk markisen opp og ned noen ganger og påse at duken ruller rett.