Tilbake til hovedsidenNorsol A/S i Norge er den første virksomhed, som har fået Miljøfyrtårn certifikatet.

Certifikatet er et tilbud til virksomheder, både for den offentlig og private sektor, som ønsker at møde miljøudfordringerne på en offensiv måde.

Sammen med en kvalificeret konsulent udarbejdes en miljøanalyse og en handlingsplan for at indfri kravene i Miljøfyrtårn.


Miljøanalysen indeholder følgende kerneområder:

·
Fysisk arbejdsmiljø/intern kontrol
·
Energi
·
Materialbrug
·
Affald
·
Udslip/forurening
·
Transport

Hensigten med Miljøfyrtårn-programmet er at hæve miljøstandarden i så mange private virksomheder og offentlige institutioner som mulig. I den private sektor retter programmet sig mod alle virksomheder indenfor industri, transport, handel og service.

Virksomheder som gennemløber en miljøanalyse og derefter opfylder de definerede branchekrav, certificeres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn-certifikatet er et norsk, offentligt certifikat.
 

Norsol.dk 2010

Hovedsiden